Акционерно дружество “Кариера Драгоево”АД, с.Драгоево е създадено през 1999 година. Приемник е на основаното през 1969 г предприятие “Инертни материали”. Експлоатацията и добива на инертни материали започва от 1971 год. 35 години производствен и търговски опит са гордост и престиж за фирмата. Установени са търговски контакти с над 80 значими строителни фирми от региона. Дружеството участва със своя продукция в изпълнение на редица обекти на територията Варна, Добрич, Бургас,Шумен, Разград .

  Сред по-значимите са южен   пътен възел ВеликоТърново отвеждащ коректор и сметище гр.Шумен, удвояване на жп линията Горна Оряховица – Варна, доставчик на бетоните възли по южното и северно Черноморие и региона и много други.
Техническият и производствен персонал е с висока квалификация и богат опит. В момента в дружеството работят 120 души.