Дейност

Основната дейност на Кариера Драгоево е производство фракции с приложение в бетонни и асфалтови смеси,за пътно и жп строителство.Спомагателни дейности са транспорт на инертни материали франко склад на клиента ,услуги с подемна и товарачна техника,тежка булдозера техника и др. Консултантскаи техническа помощ в областта на производството на инертни материали.

 

Продукция

Въз основа на геоложко проучване и петрографски изследвания скалата добита в находището е определена като варовит мергел.
Кариера Драгоево произвежда широк спектър от фракции по желание на клиента от 0 до 250. Основните произвеждани фракции са съгласно действащите Български и Европейски стандарти.
В Кариера Драгоево е въведена система за управление на качеството съобразно Евростандартите. Предлаганите фракции са с Декларация за качество.
Продукция
Продукция